Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6950

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Використання методу локалізації при автоматизації діяльності релігійної установи
Authors: Мазурець, Олександр Вікторович
Mazurets, A.V.
Ройзнер, Костянтин Ілліч
Issue Date: 2018
Citation: Ройзнер К. І. Використання методу локалізації при автоматизації діяльності релігійної установи / К. І. Ройзнер, О. В. Мазурець // Інтелектуальний потенціал – 2018 : зб. наук. пр. молодих науковців і студентів, присвяч. 30-річчю підгот. ІТ-фахівців в Хмельниц. нац. ун-ті, сформовано за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців і студентів «Інтелектуальний потенціал – 2018», 14-16 листоп. 2018 р. – Хмельницький, 2018. – Ч. 1: Комп’ютерні науки та інформаційні технології проектування. – С. 89-93.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6950
UDC: 004
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106.pdf1323,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.