Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6816

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Аналіз сучасних методів автоматизації анотування та реферування текстів
Authors: Мазурець, Олександр Вікторович
Кліменко, Валерія Ігорівна
Живілік, Андрій Вікторович
Issue Date: 2015
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Кліменко В. І. Аналіз сучасних методів автоматизації анотування та реферування текстів / В. І. Кліменко, А. В. Живілік, О. В. Мазурець // Збірник наукових праць за матеріалами дев’ятої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2015». – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 116-123.
Abstract: У статті проведено дослідження сучасних методів та підходів до вирішення задачі автоматичного реферування та анотування текстів. Проведено аналіз особливостей застосування розглянутих методів. Встановлено актуальність подальших вишукувань у напрямку розробки ефективних методів автоматизації анотування та реферування текстів.
In this article were researched modern methods and concepts to solve the problem of automatic text summarization. Has been made an evaluation of usage aspects of these methods and determined the actuality of future researches in the branch of development of effective methods for automatization of text annotating.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6816
UDC: 004.8
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
060.pdfАналіз сучасних методів автоматизації анотування та реферування текстів202,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.