Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6665

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХаржевська, Ольга Михайлівна-
dc.contributor.authorKharzhevska, O.M.-
dc.date.accessioned2018-09-22T11:26:33Z-
dc.date.available2018-09-22T11:26:33Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationХаржевська О. М. Активізація навчання іноземної мови із врахуванням принципів когнітивної психології / О. М. Харжевська // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Київ : Гнозис, 2017. – Вип. 21, кн. 3, т. ІV (78). – С. 409–419.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6665-
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню процесу викладання та навчання іноземної мови із врахуванням принципів когнітивної психології. Зосереджено особливу увагу на змісті та наповненні підібраних підручників та навчально-методичних матеріалів ситуативно-обумовленими завданнями та комплексом вправ, що сприяють подальшому розвитку у студентів комунікативної компетенції з іноземної мови. Психологія пізнання та фактори психолого-педагогічної діяльності дозволяють впроваджувати новий метод викладання іноземної мови з використанням наративного підходу, який полягає в аналізі позитивного впливу на якість навчання іноземної мови, а також на академічну успішність студентів. З точки зору когнітивної психології аналіз та дослідження гармонійного поєднання процесу навчання та викладання іноземної мови мають істотний вплив на ефективне засвоєння лексичного та граматичного іншомовного матеріалу. У статті обґрунтовано зв'язок психолого-педагогічних принципів якісного навчання, емоційно-ціннісних та орієнтовно-освітніх чинників у студентів при оволодінні іноземною мовою, також враховано навчально-методичні та професійно-кваліфікаційні якості особистості викладача.uk_UA
dc.description.abstractThe article is dedicated to the process of teaching and learning the English language taking into account the principles of cognitive psychology. Special attention must be focused on the content and selection of situation modeling tasks in preferred textbooks and educational materials thus contributing to the further development of students’ foreign language communicative competence. The psychology of cognition and factors of psychological and pedagogical activity allow tо implement a new method of foreign language teaching, using a narrative approach which consists of the analysis of positive influence on the qualitative learning of foreign language as well as successful students’ academic records. From the point of view of cognitive psychology, the analysis and study of the process of harmonious combination of learning and teaching of foreign language have a significant impact on the effective acquisition of lexical and grammatical foreign language material. The article substantiates the connection between psychological and pedagogical principles of qualitative education, emotionally valuable and educationally orientated factors of students’ foreign language training, as well as educational, methodological and professional qualities of teacher’s personality are taken into account.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІнститут проблем виховання НАПН Україниuk_UA
dc.subjectпсихологія навчання іноземної мовиuk_UA
dc.subjectкогнітивна психологіяuk_UA
dc.subjectіноземна моваuk_UA
dc.subjectнаративне навчанняuk_UA
dc.subjectвикладанняuk_UA
dc.subjectкомунікативна компетенціяuk_UA
dc.subjectcognitive psychologyuk_UA
dc.subjectforeign languageuk_UA
dc.subjectnarrative teachinguk_UA
dc.subjecttraininguk_UA
dc.subjectcommunicative competenceuk_UA
dc.titleАктивізація навчання іноземної мови із врахуванням принципів когнітивної психологіїuk_UA
dc.title.alternativeActivating the foreign language teaching taking into account the principles of cognitive psychologyuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.subject.udc378.1uk_UA
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Харжевська.doc138,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.