Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6409

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Стандартизація процесу викладання іноземної мови (на основі досвіду міжнародної професійної асоціації TESOL)
Authors: Садовець, Олеся Володимирівна
Keywords: TESOL;стандарти викладання;вчителі іноземних мов;іноземна мова
Issue Date: May-2018
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Садовець О. В. Стандартизація процесу викладання іноземної мови (на основі досвіду міжнародної професійної асоціації TESOL) / О. В. Садовець // Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали тез. доп. VІІ Міжнар. наук.-методол. семінару, 17 трав. 2018 р. / за заг. ред. Н. М. Авшенюк, Н. М. Бідюк. – Київ-Хмельницький : Термінова поліграфія, 2018. – С. 158-160.
Abstract: Обгрунтовано актуальність необхідності розрозки стандартів викладання іноземних мов та можливість здійснення цього з використанням досвіду TESOL. Визначено основу для розробки професійних стандартів викладання іноземної мови. Зясовано, що вони мають бути відкритими (для розширення та вдосконалення); динамічними (піддавалися змінам у результаті їх апробації); зрозумілими (щодо змісту та формулювання). Використання досвіду TESOL дає змогу визначити галузі для розробки стандартів (мова, культура, планування, реалізація і контроль процесу навчання; оцінювання, професіоналізм), а також використати механізм оцінки стандартів, перевірки того, наскільки вони є гнучкими, враховують місцевий контекст, культуру та потреби усіх зацікавлених осіб.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6409
metadata.dc.type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadovets_tezy.docxтези22,13 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.