Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6383
Title: Організація самостійної роботи студентів у процесі їх професійної підготовки
Authors: Кравчина, Тетяна Володимирівна
Keywords: самостійна робота;контроль;мотивація;навчальний процес
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Київський міжнародний університет
Citation: Кравчина Т. В. Організація самостійної роботи студентів у процесі їх професійної підготовки / Т. В. Кравчина // Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства : зб. наук. пр. У 3-х т. – Київ : КиМУ, 2018. – Т. 3 : Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури. – С. 95-104.
Abstract: Основне завдання вищої освіти полягає у підготовці спеціаліста, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у практичній діяльності, фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. В статті аналізується місце та роль самостійної роботи студентів вишів І – ІІ рівня акредитації в навчальному процесі, даються практичні рекомендації для покращення її ефективності.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6383
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_com-95-104.pdf413,79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.