Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6176

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Брендинг, як інструмент забезпечення результативності господарської діяльності сучасного підприємства
Other Titles: Branding as a tool for ensuring the performance of economic activities of a modern enterprise
Authors: Гончар, Ольга Іванівна
Gonchar, Olga
Keywords: управління потенціалом підприємства;брендинг;маркетинг;управління;розробка;планування;маркетингова діяльність;товар;попит;ринок;споживачі;результативність;прибуток;конкурентоспроможність;branding;management;development;planning;marketing activities;market demand;customers;productivity;profit;competitiveness
Issue Date: 2016
Publisher: Херсонський національний технічний університет
Citation: Гончар О. І. Брендинг, як інструмент забезпечення результативності господарської діяльності сучасного підприємства / О. І. Гончар // Соціально-економічний розвиток регіонів у контексті міжнародної інтеграції : наук. журн. / Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2016. - № 14 (3). – С. 53-56.
Abstract: Досліджено особливості і значення маркетингу у забезпеченні результативності діяльності та конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах. Констатовано, що акцент у брендингу може робитись у трьох площинах: матеріальної основи (функції, що виконує товар, фізичні характеристики, забезпечення якості товару), ідеологічної основи (основна ідея бренду, асоціативний ряд бренду, образи-уявлення, образи-персонажі), а також інформаційного простору бренду (інформація і засоби передачі інформації, включаючи покупців). Зроблено висновок що брендинг, який концентрується на формуванні довготривалих стосунків зі споживачами, стає відповіддю на сучасні ринкові умови та інструментом забезпечення конкурентоспроможності, підвищуює результативність діяльності і забезпечують можливість розвитку на перспективу.
The features and value of marketing to provide competitiveness and performance of enterprises in modern conditions. Stated that the emphasis in branding can be done in three areas: financial framework (function performing product physical characteristics, quality goods), the ideological basis (the basic idea of a brand associative array brand images, ideas, images, characters), and and brand information space (information and communication tools, including the buyers). The conclusion that branding, which focuses on building long-term relationships with customers, is a response to current market conditions and instrument of competitiveness pidvyschuyuye the impact of development and provide an opportunity for the future.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6176
UDC: 658
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства і підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гончар О Брендинг як инструмент забезпечення.doc92 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.