Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5785

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Маржинальний аналіз резервів росту прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції і зниження собівартості
Other Titles: Маржинальный анализ резервов роста прибыли за счет увеличения объемов реализации продукции и снижения себестоимости
Margin analysis of profits growth reserves at the expense of sales increasing and cost reduction
Authors: Рясних, Євгенія Григорівна
Орлов, Олівер Олексійович
Сурмай, Д.Д.
Riasnykh, E.G.
Orlov, O.O.
Surmay, D.D.
Keywords: прибуток;приріст маржинального прибутку;маржинальний прибуток;резерви росту обсягу продажів і зниження собівартості продукції;прибыль;маржинальная прибыль;прирост маржинальной прибыли;резервы роста объема продаж и снижения себестоимости продукции;profit;marginal profit;marginal profit growth;growth reserves of sales;reduction production costs
Issue Date: 2016
Citation: Орлов О. О. Маржинальний аналіз резервів росту прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції і зниження собівартості / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, Д. Д. Сурмай // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції : наук. журн. / Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2016. – № 23 (12). – С. 68–71.
Abstract: Критично розглянуто надані в економічній літературі методи аналізу прибутку і на основі маржинального аналізу розроблено рекомендації щодо оцінки впливу зростання обсягу реалізації і зниження собівартості продукції на приріст прибутку підприємства
Критически рассмотрены представленные в экономической литературе методы анализа прибыли на основе маржинального анализа разработаны рекомендации по оценке влияния увеличения объема продаж и снижения себестоимости продукции на прирост прибыли предприятия.
Conducted critical review of profit analysis methods presented in modern economic literature. To assess the impact of growth in sales and reduction of production costs on company's profits growth, marginal analysis based recommendations are developed.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5785
UDC: 338
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.doc135,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.