Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5715

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Власні назви нематеріальних об’єктів: структура, диференційні ознаки, перспективи дослідження
Other Titles: Названия нематериальных объектов: структура, дифференциальные признаки, перспективы исследования
Proper names of non-material objects: structure, differential features, future research
Authors: Торчинський, Михайло Миколайович
Торчинский, Михаил
Torchynskyy, Mychailo
Keywords: українська ономастика;ідеонім;артіонім;гемеронім;бібліонім;поетонім;артіфрагментонім;хрононім;ideonym;artionym;hemeronym;biblionym;poetonym;artifrahmentonym;hrononym
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Торчинський М. Власні назви нематеріальних об'єктів: структура, диференційні ознаки, перспективи дослідження / М. Торчинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 299–303.
Abstract: У статті звертається увага на найбільш поширений онімний сектор – власні назви нематеріальних об’єктів, тобто ідеоніми. Пропонується власне бачення структури цієї групи пропріальних одиниць, визначаються диференційні ознаки в цілому ідеонімів та окремих їхніх підвидів, накреслюються орієнтовні напрямки ідеонімічних студій.
В статье обращается внимание на наиболее распространенный онимный сектор – названия нематериальных объектов, то есть идеонимы. Предлагается собственное видение структуры этой группы проприальных единиц, определяются дифференциальные признаки в целом идеонимов и отдельных их подвидов, намечаются ориентировочные направления идеонимических студий.
The article addresses to the most common onym’s sector – proper names of intangible objects namely ideonyms. Own vision of the structure of this onyms group is proposed, differential features of ideonyms in general and their separate subspecies are determined, approximate areas of ideonyms studios are indicated.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5715
UDC: 811.161.2’373.2
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Torchynskyy.pdf416,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.