Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5479

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Механізм відтягнення полотна круглов’язальної машини з двопоточним лобовим варіатором та вибір його параметрів
Other Titles: Mechanism braces canvas round knitting machines with frontal duo flow variator and the choice of its parameters
Authors: Коробченко, Є.О.
Чабан, В.В.
Korobchenko, E.A.
Chaban, V.V.
Keywords: круглов’язальна машина;механізм;відтягнення в’язального полотна;стабільність зусилля відтягнення полотна;лобовий фрикційний варіатор;двопоточний лобовий фрикційний варіатор;circular knitting Machines knitting cloth braces;braces stability efforts cloth;friction variator frontal;frontal duo flow friction variator
Issue Date: 2017
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Коробченко, Є.О. Механізм відтягнення полотна круглов'язальної машини з двопоточним лобовим варіатором та вибір його параметрів [Текст] / Є. О. Коробченко, В. В. Чабан // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №2. – С. 84-88.
Abstract: Ефективність роботи круглов’язальних машин залежить від досконалості їх механізмів, зокрема механізму відтягнення полотна. Ефективність механізму відтягнення полотна зумовлена стабільністю зусилля відтягнення полотна, що може бути досягнуто наявністю в його складі варіатора швидкості. При цьому, виходячи із конструктивних особливостей механізмів відтягнення полотна круглов’язальних машин, слід віддати перевагу лобовим фрикційним варіаторам. Оскільки існуючі конструкції таких варіаторів не дозволяють рівномірно розподілити потужність, що передається відтяжним валикам механізму, запропоновано використовувати в його складі двопоточний лобовий фрикційний варіатор. В результаті виконаних досліджень розроблено нову конструкцію механізму відтягнення полотна круглов’язальної машини з двопоточним лобовим фрикційним варіатором та метод вибору його робочих параметрів. Встановлено, що запропонований механізм відтягнення полотна, працездатний, надійний та ефективний в роботі. Використання такого механізму у складі круглов’язальної машини дозволяє підвищити надійність та довговічність роботи як самої машини, так і якість трикотажного полотна. Результати досліджень можуть бути використані при розробці нових моделей круглов’язальних машин.
The effectiveness of circular knitting machines depends on the perfection of mechanisms, including mechanisms braces canvas. The mechanism caused by braces paintings stability efforts braces canvas that can be achieved by the presence in its composition variator speed. Thus, based on the design features of the mechanisms braces cloth round knitting machines, should be preferred frontal friction variator. Since the existing structures do not allow such variator evenly distribute power transmitted dilatory roller mechanism proposed to use part of his frontal duo flow friction variator. As a result of research developed a new design mechanism braces blade circular knitting machine with frontal duo flow friction variator and the method of selecting its operating parameters. It is established that the proposed mechanism braces cloth, hardworking, reliable and efficient in operation. The use of such a mechanism consisting of a circular knitting machine can increase the reliability and durability of both the machines and the quality knitted fabric. The research results can be used to develop new models of circular knitting machines.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5479
UDC: 677.055
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf1,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.