Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/527

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Методи та засоби підвищення достовірності процесу тестування програмного забезпечення
Authors: Локазюк, В.М.
Говорущенко, Т.О.
Солук, С.А.
Keywords: повторне тестування;нейромережна категорійна модель;нейромережнй метод процесу повторного тестування;метод оцінки достовірності
Issue Date: 2010
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Локазюк, В. М. Методи та засоби підвищення достовірності процесу тестування програмного забезпечення [Текст] / В. М. Локазюк, Т. О. Говорущенко, С. А. Солук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – № 1. – С. 63-71.
Abstract: У статті розглянуто принципи повторного тестування, нейромережну категорійну модель процесу повторного тестування програмного забезпечення (ПЗ) та нейромережний метод процесу повторного тестування ПЗ, а також розроблено метод оцінки достовірності процесу повторного тестування ПЗ. Виконано програмну реалізацію та дослідження штучної нейронної мережі (ШНМ) в пакеті Matlab. Описано структуру та функціювання програмних засобів оцінки достовірності для формування висновку щодо необхідності повторного тестування ПЗ.
In article retesting principles, neuronet categorical model of software retesting process and neuronet technique of software retesting process were viewed and software retesting process reliability evaluation technique was developed. Artificial neuron network (ANN) program realization and research were realized in Matlab. Structure and functioning of reliability evaluation software instruments for inferencing about software retesting necessity were described.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/527
UDC: 004.891.3:004.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2010 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_10.pdf335,89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.