Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/504

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Теоретико-методологічні основи проблем функціонування природної монополії та її впливу на макроекономічний розвиток
Authors: Бабич, Л.М.
Keywords: природна монополія;інституціональні угоди;інституціональні альтернативи природних монополій;комерційний ризик;політичний ризик
Issue Date: 2011
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Бабич, Л. М. Теоретико-методологічні основи проблем функціонування природної монополії та її впливу на макроекономічний розвиток [Текст] / Л. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 6, т. 1. – С. 236-241.
Abstract: В статті запропоновані нові методологічні підходи до аналізу інституціональних суб’єктів природних монополій, розкрито види та порівняльні переваги інституціональних альтернатив природних монополій, можливості підвищення економічної ефективності і забезпечення соціальної справедливості в рамках типу економічної моделі, що впроваджується в Україні. Проведено аналіз впливу потенціалу природних монополій на макроекономічну ситуацію.
The paper proposed new methodological approaches to the analysis of institutional subjects of natural monopolies, disclosed species and comparative advantages of institutional alternatives to natural monopolies and the possibility of raising economic efficiency and social justice in the type of economic model, implemented in Ukraine. The analysis of the potential impact of natural monopolies on the macroeconomic situation.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/504
UDC: 332
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Економічні науки - 2011 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_18.pdf302,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.