Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4951
Title: Генезис взаємозв’язку концепцій сталого розвитку та соціальної відповідальності бізнесу
Authors: Грицина, Леся Анатоліївна
Keywords: сталий розвиток;соціальна відповідальність
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ "Національний гірничий університет"
Citation: Грицина Л. А. Генезис взаємозвязку концепцій сталого розвитку та соціальної відповідальності бізнесу / Л. А. Грицина // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : [у 2 т.] / за заг. ред. проф. Г. Г. Півняка ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т" [та ін.]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – Т. 1. – С. 340-344.
Abstract: У статті розглянуто основні школи цивілізаційного аналізу – формаційна, цивілізаційна та світо-системна. Визначено, що обґрунтування існування локальних цивілізацій зумовило необхідність пошуку наукових пояснень розмаїття чинників, причин та наслідків економічного розвитку. Зазначено, що результатом даного пошуку стало формування альтернативної теорії - концепції сталого (стійкого) розвитку. Ідея даної концепції ґрунтується на спростуванні фундаментальної основи традиційної економіки – можливості необмеженого економічного зростання. Оскільки в класичному вигляді дана концепція може запроваджуватись виключно на макро- чи мезорівнях, у роботі визначено, що на мікрорівні сталий розвиток часто розглядається через призму суміжних концепцій, найбільш поширеною з яких є концепція корпоративної соціальної відповідальності чи соціальної відповідальності бізнесу. В свою чергу, концепція соціальної відповідальності бізнесу є неоднорідною за своїм змістом, у її складі виділяють різні підходи, що різняться принципами, які покладені у їх основу. Нами виділено та розглянуто чотири підходи – інструментальний підхід, підходи з позиції політичного впливу, етики та соціальних вимог.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4951
ISBN: 978-966-350-488-9
978-966-350-489-6
Content type: Глава з книги
Appears in Collections:Кафедра міжнародних економічних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograf_2014.pdf187,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.