Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4943

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Психолого-педагогічні особливості інтеграції дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі
Authors: Попелюшко, Роман Павлович
Keywords: інклюзивна освіта;інтеграція
Issue Date: 17-Apr-2015
Publisher: Видавничій дім «Гельветика»
Citation: Попелюшко Р. П. Психолого-педагогічні особливості інтеграції дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі / Р. П. Попелюшко // Проблеми та перспективирозвитку освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 квіт. 2015 р.) : [зб. матеріалів]. - Херсон ; Київ : Гельветика, 2015. - С. 49-53.
Abstract: У статті зазначено, що процес інтеграції дітей з особливими освітніми потребами та дітей, з обмеженими функціональними можливостями в єдиному загальноосвітньому просторі - це незворотній процес на сучасному етапі розвитку суспільства і його гуманістичних цінностей.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4943
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра психології та педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Попелюшко Р.П..htm21,12 kBHTMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.