Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4918

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Психологічні особливості зниження рівня посттравматичного стресового розладу у учасників бойових дій
Other Titles: Psychological features of reducing the level in PTSD combatants
Authors: Попелюшко, Роман Павлович
Popeliushko, Roman
Keywords: комбатант;посттравматичний стресовий розлад;психологічна підтримка;психологічна реабілітація;військовослужбовець;травматична подія;бойова травма;post-traumatic stress disorder;psychological support;psychological rehabilitation;soldier;traumatic event;combat trauma;посттравматическое стрессовое расстройство;посттравматическое стрессовое расстройство;психологическая реабилитация;военнослужащий;травматическое событие;боевая травма
Issue Date: 2015
Citation: Попелюшко Р. П. Психологічні особливості зниження рівня посттравматичного стресового розладу у учасників бойових дій / Р. П. Попелюшко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2015. – Вип. 5. – С. 181-184.
Abstract: У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти психологічних особливостей зниження рівня посттравматичного стресового розладу у учасників бойових дій. Розглянуто: фундаментальні принципи терапії і корекції ПТСР; методичні рекомендації психологам з проведення профілактичних заходів для зниження рівня ПТСР у учасників бойових дій; основи процесу надання психологічної допомоги, яка реалізується через: групову психотерапію, сімейну психотерапію, подружню психотерапію, соціально-історичну корекцію.
The article analyzes the theoretical and practical aspects of psychological peculiarities decline in PTSD combatants. Consider: fundamental principles of therapy and correcting PTSD; methodical recommendations of psychologists preventive measures to reduce the level PTSD combatants; basis of the process of psychological assistance, which is realized through: group psychotherapy, family therapy, marital therapy, social-historical correction.
В статье проанализированы теоретические и практические аспекты психологических особенностей снижение уровня посттравматического стрессового расстройства у участников боевых действий. Рассмотрены: фундаментальные принципы терапии и коррекции ПТСР; методические рекомендации психологам по проведению профилактических мер по снижению уровня ПТСР у участников боевых действий; основы процесса оказания психологической помощи, реализуемой через: групповую психотерапию, семейную психотерапию, супружескую психотерапию, социально-историческую коррекцию.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4918
UDC: 159.923
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра психології та педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Попелюшко_Стаття.htm35,43 kBHTMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.