Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4810

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Контроль і самоконтроль у змісті сучасних вітчизняних шкільних підручників з іноземних мов
Other Titles: Assessment and Self-Assessment in Modern Ukrainian Textbooks for Foreign Language Learning
Authors: Пасічник, Олександр
Pasichnyk, Oleksandr
Keywords: мовний портфель;підручник з іноземної мови;контроль та самоконтроль;тестові завдання;языковой портфель;учебник по иностранному языку;контроль и самоконтроль;тестовые задания;language portfolio;foreign language textbook;assessment and self-assessment;tests
Issue Date: 2009
Citation: Пасічник О. С. Контроль і самоконтроль у змісті сучасних вітчизняних шкільних підручників з іноземних мов / О. С. Пасічник // Наукові записки. Серія : Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 3. – С. 103-107.
Abstract: У статті розглядаються особливості використання елементів мовного портфеля і добору лінгводидактичних тестів у змісті шкільних підручників з іноземних мов з метою контролю і самоконтролю навчальної успішності учнів. Також автор вказує на можливі способи вдосконалення цих засобів.
В статье рассматриваются особенности использования элементов языкового портфеля и отбора лингводидактичних тестов в содержании школьных учебников по иностранным языкам с целью контроля и самоконтроля учебной успеваемости учеников. Также автор указывает на возможные способы совершенствования этих средств.
The article observes assessment and self-assessment tools integrated in modern Ukrainian textbooks for foreign language learning. The main of them include elements of student’s language portfolio and lingual didactic tests. The author also suggests ways of improving these tools.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4810
UDC: 372.8:811:373.6
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!Pasichnyk_Assessment_Self-Assessment.pdf423,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.