Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4763
Title: До питань навчально-віртуального педагогічного середовища
Authors: Кравчина, Тетяна Володимирівна
Keywords: іншомовне;середовище;навчання;віртуальність
Issue Date: 27-Apr-2016
Publisher: ФОП Заколодний М.І.
Citation: Кравчина Т. В. До питань навчально-віртуального педагогічного середовища / Т. В. Кравчина / Актуальні проблеми сучасної філології та культурології : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 27 квіт, 2016 р.). – Хмельницький : Видавець ФОП Заколодний М.І., 2016. – С. 335-340.
Abstract: Упродовж останніх десятиріч потужний розвиток технічних засобів зв'язку та мовлення, широке впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій зумовили якісні зміни в інформаційній та освітній галузях. Усе це спонукає до переосмислення завдань системи освіти в Україні шляхом уведення активних форм, методів і засобів навчання іноземних мов на початковому етапі їх вивчення. Разом з цим назріває гостра потреба в удосконаленні системи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4763
ISSN: 978-9662597-37-0
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravchyna_stattya.doc64,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.