Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4697

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Визначення оптимальної кількості трибоелементів при моделюванні тертя та зносу в трибоз’єднанні
Authors: Мазурець, Олександр Вікторович
Поліщук, Андрій Олександрович
Issue Date: 2013
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Поліщук А. О. Визначення оптимальної кількості трибоелементів при моделюванні тертя та зносу в трибоз’єднанні / А. О. Поліщук, О. В. Мазурець // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2013 : зб. наук. пр. за матеріалами сьомої міжнар. наук.-техн. конф. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 279-283.
Abstract: У статті розглянуто особливості моделювання процесів зносу та тертя методом трибоелементів. Досліджено питання підвищення ефективності обрахунку кількості трибоелементів. Запропоновано застосування штучних нейронних мереж для оптимізації кількості трибоелементів при моделюванні з використанням технології паралельного програмування.
The article considers the features of modeling processes of wear and friction by tryboelementiv method. There is researched the question of efficiency calculation of tryboelementiv. There is proposed the application of artificial neural networks for the optimization of tryboelementiv during the modeling using the technology of parallel programming.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4697
UDC: 004.8
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
047.pdf264,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.