Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4628
Title: Іншомовна підготовка студентів немовних спеціальностей ВНЗ
Authors: Кравчина, Тетяна Володимирівна
Keywords: іншомовна діяльність;навчання;методологія;технологія
Issue Date: 7-Apr-2016
Citation: Кравчина Т. В. Іншомовна підготовка студентів немовних спеціальностей ВНЗ / Т. В. Кравчина // Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 7 квіт. 2016 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2016.
Abstract: Аналіз стану готовності студентів нефілологічних спеціальностей до міжкультурної взаємодії засвідчив, що наразі існує надто багато протиріч, усунення яких залежить не тільки і не стільки від студентів чи організації навчально-виховної роботи в університетах, скільки від самої концепції іншомовної підготовки студентів у непрофільних ВНЗ, яка потребує деталізації, уточнення дескрипторів рівня володіння мовою, вироблення напрямів трансформації підходів і методів навчання іноземної мови для підвищення мотивації студентів до розширення власної іншомовної комунікативної компетенції.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4628
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття.doc35 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.