Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4589
Title: Оцінювання та моделювання впливу суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства
Authors: Рудніченко, Євгеній Миколайович
Keywords: економічна безпека;митне регулювання;суб'єкт митного регулювання;вплив на систему економічної безпеки підприємства
Issue Date: 2014
Publisher: Промдрук
Citation: Рудніченко Є. М. Оцінювання та моделювання впливу суб'єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства : монографія / Є. М. Рудніченко. - Луганськ : Промдрук, 2014. - 388 с.
Abstract: У монографії розкрито сутність впливу суб’єктів митного регулювання на економічну безпеку підприємства. Визначено склад основних суб’єктів впливу на систему економічної безпеки підприємства, досліджено ґенезу такої системи, та побудовано її архітектоніку. Визначено інституційну природу митниці та виділено основні історичні етапи побудови митної системи країни. Представлено основні напрями нормативно-правового забезпечення державного регулювання економічної безпеки підприємств. Запропоновано та апробовано модель сценарного прогнозування впливу суб’єктів митного регулювання на екологічну нішу суб’єктів господарювання з використанням положень еволюційної економіки. Розроблено модель впливу суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства на основі теорії ігор, з метою пошуку оптимальної стратегії взаємодії підприємства і держави. Виділено принципові основи адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання з подальшим формуванням карти моніторингу адаптації та розроблено заходи дієвого впливу, об'єктивізовані у програмі адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання.
В монографии раскрыта сущность влияния субъектов таможенного регулирования на экономическую безопасность предприятия. Определен состав основных субъектов влияния на систему экоомической безопасности предприятия, исследован генезис такой системы, и построена её архитектоника. Определена институциональная природа таможни и выделены основные исторические этапы формирования таможенной системы страны. Представлены основные направления нормативно-правового обеспечения государственного регулирования экономической безопасности предприятий. Предложена и апробирована модель сценарного прогнозирования влияния субъектов таможенного регулирования на экологическую нишу субъектов хозяйствования с использованием положений эволюционной экономики. Разработана модель влияния субъектов таможенного регулирования на систему экономической безопасности предприятия на основе теории игр, с целью поиска оптимальной стратегии взаимодействия предприятия и государства. Выделены принципиальные основы адаптации системы экономической безопасности предприятия к воздействию субъектов таможенного регулиро-вания с последующим формированием карты мониторинга адаптации, а также разработаны мероприятия действенного влияния, объективизированные в программе адаптации системы экономической безопасности предприятия к влиянию субъектов таможенного регулирования.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4589
ISSN: 978-966-8606-81-6
Content type: Книга
Appears in Collections:Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монография_Рудниченко_оконч (3).doc5,13 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.