Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4381

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТорчинський, Михайло Миколайович-
dc.contributor.authorTorchynskyi, M.M.-
dc.date.accessioned2015-12-18T19:51:59Z-
dc.date.available2015-12-18T19:51:59Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationТорчинський М. Онімна система і критерії її аналізу / М. Торчинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. : Мовознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. ІІ (24) . – С. 284-289.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4381-
dc.description.abstractУ статті з’ясовується сутність онімної системи як сукупності власних назв, об’єднаних на основі передусім таких критеріїв, як денотатно-характеристичний, що передбачає розмежування денотатно-номінативних і денотатно-квалітативних особливостей; етимолого-словотвірний, тобто встановлення мотиву номінації, визначення локально-темпоральних атрибутів пропріальної лексики, з’ясування етимології, характеристика особливостей творення, зокрема способу деривації, та функціональний (опис особливостей використання онімів у різностильових текстах та аналіз їхніх кодифікаційних ознак). Врахування усіх компонентів запропонованої схеми аналізу забезпечить дійсно комплексний і послідовний опис власних назв.uk_UA
dc.description.abstractВ статье выясняется сущность онимной системы как совокупности имен собственных, объединенных на основе прежде всего таких критериев, как денотатно-характеристический, етимолого-словообразовательный и функциональный. Учет всех компонентов предложенной схемы анализа обеспечит действительно комплексное и последовательное описание имен собственных.uk_UA
dc.description.abstractEssence of the system onyms as aggregates of the names own, incorporated on the basis of foremost such criteria turns out in the article, as denotat-characteristic, that, in same queue, foresees differentiating denotat-nominative and denotat-qualitative features; etymology-word-formation, that establishment of reason of nomination, determination, locally temporal attributes of proprial vocabulary, finding out of etymology, description of features of creation, in particular to the method of derivate, and functional, that description The account of all of the tools of the offered chart of analysis will provide complex and successive description of the names own indeed.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.subjectукраїнська ономастикаuk_UA
dc.subjectвласна назваuk_UA
dc.subjectонімна системаuk_UA
dc.subjectденотатно-характеристична типологіяuk_UA
dc.subjectетимолого-словотвірна структураuk_UA
dc.subjectфункціональна характеристикаuk_UA
dc.subjectимя собственноеuk_UA
dc.subjectонимная системаuk_UA
dc.subjectденотатно-характеристическая типологияuk_UA
dc.subjectэтимолого-словообразовательная структураuk_UA
dc.subjectфункциональная характеристикаuk_UA
dc.subjectname ownuk_UA
dc.subjectsystem onymsuk_UA
dc.subjectdenotat-characteristic typologyuk_UA
dc.subjectetymology-wordformation structureuk_UA
dc.subjectfunctional descriptionuk_UA
dc.titleОнімна система і критерії її аналізуuk_UA
dc.title.alternativeОнимная система и критерии ее анализаuk_UA
dc.title.alternativeOnimna system and criteria of its analysisuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.subject.udc811.161.2:81’373.2uk_UA
Appears in Collections:Кафедра української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Торчинського.doc71 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.