Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4261

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Проектування оптимальних адаптивних освітньо-виробничих траєкторій в освітньому середовищі
Other Titles: Designing optimal adaptive educational production trajectories in the educational environment
Проектирование оптимальных адаптивных образовательно-производственных траекторий в образовательной среде
Authors: Ярмолюк, Альона Тарасівна
Yarmoliuk, A.T.
Keywords: освітній процес;вимоги;ринок праці;компетенції;educational process;requirements;labor market;competence;образовательный процесс;требования;рынок труда;компетенции
Issue Date: 2015
Publisher: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Citation: Ярмолюк А. Т. Проектування оптимальних адаптивних освітньо-виробничих траєкторій в освітньому середовищі / А. Т. Ярмолюк // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – Харків, 2015. – Вип. 11 (136). – С. 224-229.
Abstract: В статті розглядаються проблеми організації сучасної системи професійної освіти. Побудовано модель взаємодії вищих навчальних закладів та організацій-роботодавців на основі компетентнісного підходу. Спроектовано освітньо-виробничі траєкторії навчання фахівців, орієнтованих на сучасні вимоги ринку праці. Основними складовими таких траєкторій є студенти, ринок праці та університет.
The article deals with problems of the modern system of vocational education. The model of interaction between universities and employers organizations on the basis of competence approach. Designed educational production trajectory of training, oriented to the modern requirements of the labor market. The main components of these trajectories are students, the labor market and university.
В статье рассматриваются проблемы организации современной системы профессионального образования. Построена модель взаимодействия высших учебных заведений и организаций-работодателей на основе компетентностного подхода. Спроектировано образовательно-производственные траектории обучения специалистов, ориентированных на современные требования рынка труда. Основными составляющими таких траекторий являются студенты, рынок труда и университет.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4261
UDC: 004.91
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра інженерії програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ярмолюк_Стаття.docx102,7 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.