Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4211

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Вплив нерівномірності спектру сигналу опорного генератора при спектральному аналізі сигналів в фазовій дальнометрії
Authors: Горященко, К.Л.
Полікаровських, О.І.
Horiashchenko, K.L.
Polikarovskykh, O.I.
Keywords: вікно аналізу;перетворення Фур’є;window analysis;Fourier transform
Issue Date: 2015
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Горященко, К.Л. Вплив нерівномірності спектру сигналу опорного генератора при спектральному аналізі сигналів в фазовій дальнометрії [Текст] / К. Л. Горященко, О. І. Полікаровських // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – №2. – С. 243-249.
Abstract: В статті представлені результати моделювання визначення спектрального аналізу сигналів, що складаються з гармонійних сигналів із нецілими періодами. Для аналізу застосовано дискретне перетворення Фур’є. Досліджено зміну спектральних складових при зміні ширини вікна за рахунок відкидання відліків. Встановлено можливість більш акуратного визначення спектральних складових сигналу за рахунок накопичення результатів ДПФ.
This article presents the results of simulation definition spectral analysis of signals, which consist of harmonic signals with noninteger periods. To analyze the discrete Fourier transform is applied. The change of spectral components studied by changing width of Fourier transformation by discarding samples. We found possibility of a more precise determination of the spectral components of the signal due to the accumulation of the results of DFT.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4211
UDC: 621.3.095.21:621.3.018
Content type: Стаття
Appears in Collections:ВОТТП - 2015 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
горященко2.pdf2,03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.