Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/417

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Інноваційна діяльність корпорацій: міжнародний та вітчизняний досвід
Authors: Декалюк, О.В.
Береза, А.А.
Keywords: інноваційна діяльність;корпорації
Issue Date: 2011
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Декалюк, О. В. Інноваційна діяльність корпорацій: міжнародний та вітчизняний досвід [Текст] / О. В. Декалюк, А. А. Береза // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 2, т. 1. – С. 141-146.
Abstract: Розглянуто економічний зміст понять «інновації» та «інноваційна політика», проаналізовано досвід впровадження інновацій міжнародними корпораціями та досліджено стан інноваційної діяльності підприємств України, визначено проблеми і перспективи активізації інновацій та науково-технічної діяльності у вітчизняній практиці.
The economic concepts "innovation" and "innovation policy", the experience innovation and international corporations condition innovation enterprises in Ukraine and problems and prospects of boosting innovation and research and technology in domestic practice.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/417
UDC: 334.754:330.341.1(4/9)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Економічні науки - 2011 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.1_13.pdf286,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.