Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4163

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Спосіб визначення фізико-механічних характеристик матеріалів
Authors: Горошко, Андрій Володимирович
Коробко, Евгения Викторовна
Петращук, Світлана Анатоліївна
Ройзман, Вілен Петрович
Keywords: спосіб;фізико-механічні характеристики;полімер;визначення
Issue Date: 10-Dec-2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. UA 95044 U. Україна, МПК G01N 3/08, G01N 25/00 Спосіб визначення фізико-механічних характеристик матеріалів / Горошко А.В., Коробко Є.В., Петращук С.А., Ройзман В.П. ; заявник і патентотримач Хмельницький національний університет. - № u 201406757 ; заявл. 16.06.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. №23.
Abstract: Спосіб визначення фізико-механичних характеристик матеріалів, який полягає у тому, що досліджуваний зразок матеріалу нагрівають (охолоджують) з одночасною реєстрацією виниклих деформацій в залежності від зміни температури, за виміряними значеннями деформацій обчислюють контактній тиски, а далі за наперед відомими математичними залежностями визначають коефіцієнт лінійного температурного розширення, модуль пружності і коефіцієнт Пуассона матеріалу
Description: Спосіб визначення фізико-механичних характеристик матеріалів, який полягає у тому, що досліджуваний зразок матеріалу нагрівають (охолоджують) з одночасною реєстрацією виниклих деформацій в залежності від зміни температури, за виміряними значеннями деформацій обчислюють контактній тиски, а далі за наперед відомими математичними залежностями визначають коефіцієнт лінійного температурного розширення, модуль пружності і коефіцієнт Пуассона матеріалу, відрізняється тим, що зразки досліджуваного матеріалу виготовляють у формі сполучних деталей, напружено-деформований стан в яких і в реальних конструкціях описувались би одними і тими ж рівняннями, в кількості, необхідній для того, щоб складені рівняння були лінійно незалежні, з’єднують з іншими пробними матеріалами, характеристики яких добре вивчені і відрізняються від відповідних характеристик досліджуваного матеріалу, а потім поміщають у термокамеру, проводять східчасту зміну температури і визначають шукані характеристики після кожної зміни температури. Спосіб визначення фізико-механичних характеристик матеріалів по п.1 відрізняється тим, що вимірювання проводять багатократно, а у математичні залежності враховують середнє значення результатів вимірювань.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4163
Content type: Інше
Appears in Collections:Кафедра фізики і електротехніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заявка_new.pdf302,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.