Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4045

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Формування методичних підходів до визначення факторів інноваційного розвитку машинобудівних підприємств
Other Titles: Formation of methodical approaches to definition of innovation development of engineering business enterprise
Authors: Олійник, О.С.
Рясних, Є.Г.
Oliynyk, О.S.
Ryasnykh, E.G.
Keywords: розвиток;інновації;інноваційний розвиток;інноваційні політика;інноваційна активність;development;innovation;innovative development;innovation policy;innovation activity
Issue Date: 2014
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Олійник, О.С. Формування методичних підходів до визначення факторів інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Текст] / О. С. Олійник, Є. Г. Рясних // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 5, т. 2. – С. 231-234.
Abstract: В статті проаналізовано теоретичні аспекти формування методичних підходів до визначення факторів інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, запропоновано схему розробки прогнозної моделі реалізації інноваційної політики.
In the article analyzes the theoretical aspects of formation of methodological approaches to determining factors of innovative development engineering companies, the scheme development of predictive models of innovation policy implementation.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4045
UDC: 338
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Економічні науки - 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vchnu_ekon_2014_5(2)__58.pdf329,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.