Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3890

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Моделювання залежності прибутку підприємства від витрат на рекламу методами теорії катастроф
Authors: Манталюк, О.В.
Keywords: моделювання прибутку;нестабільність виробничої системи;теорія катастроф;потенціальна функція;катастрофа “складка
Issue Date: 2010
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Манталюк, О.В. Моделювання залежності прибутку підприємства від витрат на рекламу методами теорії катастроф [Текст] / О. В. Манталюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 6, т. 4. – С. 102-104.
Abstract: В умовах активізації інноваційних процесів перед промисловими підприємствами особливо гостро постає проблема обґрунтованого вибору найкращих шляхів їх розвитку. Одним із найбільш дійових інструментів її вирішення може стати використання математичних моделей ефективності економічної діяльності підприємства, що ґрунтуються на теорії катастроф.
Due to intensification of innovative processes the problem of choosing the best ways of development for industrial enterprises becomes particularly acute. One of the most effective instruments for its solution is application of mathematical models based on catastrophes theory for description of economiс activity indicators.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3890
UDC: 331:330.46
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Економічні науки - 2010 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102-104.pdf289,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.