Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3805

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості конструювання змісту робочих зошитів з іноземних мов
Authors: Пасічник, Олександр
Keywords: робочий зошит;підручник;навчання іноземних мов;диференційований підхід до навчання;індивідуалізація навчання;рабочая тетрадь;учебник;иностранный язык;индивидуализация обучения;дифференцированной подход
Issue Date: 2010
Publisher: Педагогічна думка
Citation: Пасічник О. С. Особливості конструювання змісту робочих зошитів з іноземних мов / О.С. Пасічник // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Педагогічна думка, 2010. – Вип. 10. – C. 404–410.
Abstract: У статті розглядаються особливості конструювання робочих зошитів з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України. На основі проведеного аналізу їх змісту виокремлюються дві точки зору авторів щодо їх дидактичних функцій: 1) використання для навчання письма та 2) для формування умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності. Проаналізовані підходи щодо співвідношення вправ і завдань у змісті робочих зошитах і підручниках.
В статье рассматриваются особенности конструирования рабочих тетрадей по иностранным языкам для общеобразовательных учебных заведений Украины. На основании проведенного анализа их содержания определены две точки зрения авторов касательно их дидактических функций: 1) использование для обучения письма и 2) для формирования умений и навыков в разных видах речевой деятельности. Проанализированы подходы к соотнесению упражнений и заданий в рабочих тетрадях и учебниках.
The article deals with the problems of constructing modern school workbooks for foreign language teaching. The didactic functions of textbooks and workbooks are outlined.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3805
UDC: 371.671.(082)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!ArbetsHeft_1.pdf388,57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.