Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3769

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Нейтралізація фінансових ризиків як безпосередньої загрози фінансовій безпеці банку
Authors: Квасницька, Р.С.
Keywords: безпека банку;банківські ризики;управління фінансовими ризиками
Issue Date: 2010
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Квасницька, Р.С. Нейтралізація фінансових ризиків як безпосередньої загрози фінансовій безпеці банку [Текст] / Р. С. Квасницька, І. М. Кордонець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 5, т. 4. – С. 203-207.
Abstract: У статті досліджено основні види ризиків, які впливають на безпеку комерційного банку. Обґрунтовано актуальність розвитку внутрішньобанківських заходів мінімізації та обмеження фінансових ризиків, запропоновано підходи до вдосконалення процесу управління банківськими ризиками та конкретизовано заходи щодо їх нейтралізації.
The article examines the main types of risks that affect the safety of a commercial bank. The urgency of internal measures to minimize financial risks and limitations, approaches for improving the management of banking risks and specific measures to neutralize them.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3769
UDC: 336.1.07
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Економічні науки - 2010 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
203-207.pdf318 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.