Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3751

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Прогресуюча безшумна дуель з кососиметричним ядром на кінцевій решітці одиничного квадрата з нелінійними функціями влучності
Authors: Романюк, В.В.
Romanuke, V.V.
Keywords: дискретна прогресуюча безшумна дуель;кососіметричне ядро;функції влучності гравців;нелінійна функція;MATLAB;рівноважні ситуації в чистих стратегіях;дискретная прогрессирующая бесшумная дуэль;кососимметричное ядро;функции меткости игроков;нелинейная функция;равновесные ситуации в чистых стратегиях;discrete progressive noiseless duel;skew-symmetric kernel function;accuracy functions of players;non-linear function;equilibrium situations in pure strategies
Issue Date: 2010
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Citation: Романюк, В. В. Прогресуюча безшумна дуель з кососиметричним ядром на кінцевій решітці одиничного квадрата з нелінійними функціями влучності / В. В. Романюк // Вісник Харківського національного університету. Сер.: Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. – 2010. – № 890. – С. 195–204.
Abstract: Означено дискретну прогресуючу безшумну дуель з кососиметричним ядром на кінцевій підмножині одиничного квадрата, де щільність стратегій дуелянта з наближенням до завершення періоду конфлікту зростає у геометричній прогресії, а ідентичні функції влучності гравців є узагальнено нелінійними. З використанням побудованого MATLAB-модуля для отримання розв’язку означеної дуелі показано, у яких випадках вона має рівноважні ситуації у чистих стратегіях.
Определено дискретную прогрессирующую бесшумную дуэль с кососимметричным ядром на конечном подмножестве единичного квадрата, где плотность стратегий дуэлянта при приближении к завершению периода конфликта возрастает в геометрической прогрессии, а идентичные функции меткости игроков являются обобщённо нелинейными. С использованием построенного MATLAB-модуля для получения решения определённой дуэли показано, в каких случаях она имеет равновесные ситуации в чистых стратегиях.
There has been defined the discrete progressive noiseless duel with the skewsymmetric kernel on the finite subset of the unit square, where the density of the strategies of the duelist with approaching to the conflict period completion grows in geometrical progression, while the identical accuracy functions of the players are generally nonlinear. With applying the constructed MATLAB-module for getting the defined duel solution there has been shown, in what cases it has the equilibrium situations in the pure strategies.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3751
UDC: 519.832.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра інженерії програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30065.pdf430,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.