Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3721
Title: Активізація соціально-психологічних механізмів розвитку іншомовної комунікативної компетенції майбутнбого фахівця
Authors: Олександренко, Катерина Валентинівна
Issue Date: 2008
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Олександренко, К. В. Активізація соціально-психологічних механізмів розвитку іншомовної комунікативної компетенції майбутнбого фахівця / К. В. Олександренко // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та навчання іноземних мов : зб. наук. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих учен. 10-11 жовт. 2008 р. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – С. 108-110.
Abstract: У статті розглядаються основні складові психологічного механізму розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця - ситуативні очікування, взаємопідтримка, згуртованість групи, наслідування тощо.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3721
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf281,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.