Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3612

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Вплив типу інноваційної стратегії на формування функціональних циклів логістики машинобудівного підприємства
Other Titles: Influence of innovative strategy on formation of logistics functional cycles of engineering enterprise
Authors: Гончарук, Андрій Миколайович
Goncharuk, A.M.
Keywords: інноваційні стратегії;функціональні цикли логістики;машинобудівні підприємства
Issue Date: 2012
Citation: Гончарук А. М. Вплив типу інноваційної стратегії на формування функціональних циклів логістики машинобудівного підприємства / А. М. Гончарук // Вісник Донецького національного університету. Сер. В : Економіка і право. Спецвип. – 2012. – Т. 2. – С. 82-86.
Abstract: В статті досліджено різні підходи до визначення типів інноваційної стратегії та виділені ті з них, у яких істотну роль відіграє управління логістичними ланцюгами. Визначено можливості логістичного управління у формуванні конкурентних переваг за рахунок скорочення витрат у функціональних циклах логістики залежно від реалізації підприємством різних типів інноваційних стратегій.
In the article we analyzed different approaches to defining innovative strategy types and selected those of them, in which logistic chains managing has great importance. We defined opportunities of logistic management in competitive advantage formation by reducing spending in logistics functional cycles in dependence on implementation of different innovative strategies by enterprise.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3612
UDC: 658.7.012.34:330.322.1
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гончарук_АМ.pdf169,81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.