Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3525

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Дидактичні принципи дистанційного навчання
Other Titles: Дидактические принципы дистанционного обучения
Didactic principles of distance learning
Authors: Шупта, Оксана Володимирівна
Shupta, O.V.
Keywords: дистанційне навчання;навчання студентів;професійна підготовка;дидактичні принципи;спілкування;дистанционное обучение;обучение студентов;профессиональная подготовка;дидактические принципы;общение;distance learning;teaching students;training;teaching the principles of communication
Issue Date: 2011
Publisher: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Citation: Шупта О. В. Дидактичні принципи дистанційного навчання / О. В. Шупта // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2011. – Вип. 582. – С. 184-194.
Abstract: У статті розглядається поєднання дидактичних принципів очного і дистанційного навчання, що забезпечує якіснішу підготовку майбутнього фахівця. Аналізуються зміст, типи, педагогічні принципи дистанційного навчання.
В статье рассматривается сочетание дидактических принципов очного и дистанционного обучения, что обеспечивает качественную подготовку будущего специалиста. Анализируются содержание, типы, педагогические принципы дистанционного обучения.
This article deals with a combination of didactic principles of full-time and distance learning, providing better training of future specialists. Analysis of content types, pedagogical principles of distance learning.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3525
UDC: 378:377(477)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дидактичні принципи дистанційного навчання.pdf431,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.