Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3496
Title: Сумісна діяльність в процесі оволодіння іноземною мовою
Authors: Коваль, Ірина Володимирівна
Keywords: сумісна діяльність;психологічні закономірності;мотивація;пізнавальні інтереси;міжособистісна взаємодія;стиль спілкування.;joint activity;psychological regularities;motivation;cognitive interests;interpersonal interaction;communication style
Issue Date: 2013
Publisher: Кам'янець-Подільський: Аксіома
Citation: Коваль І. В. Сумісна діяльність в процесі оволодіння іноземною мовою / І. В. Коваль // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 19. – С. 250-257.
Abstract: В статті аналізується проблема сумісної діяльності в процесі оволодіння іноземною мовою. Обговорюються деякі психологічні особливості сумісної діяльності, які необхідно враховувати в практиці організації навчання іноземної мови. Коли йдеться про сумісну діяльність, слід перш за все враховувати його основні аспекти: 1) взаємодія “учитель-учень”; 2) взаємодія “учень-учень”; 3) загально групова взаємодія учнів у навчальному колективі; 4) взаємодія “учитель – учительський колектив” у системі міжпредметних зв’язків. Навчання спілкування являє собою тісну міжособистісну взаємодію.
The problem of joint activity in the process of mastering a foreign language is analyzed in the article. Some psychological aspects of joint activity that must be considered in the practice of foreign language teaching are discussed. In the case of joint activity one should first consider its main aspects: 1) «teacher – student» interaction, 2) «student – student» interaction, 3) general group interaction of students in academic team, 4) «teacher – teachers group» interaction in the system of interdisciplinary relationships. Training to communicate is a close interpersonal interaction.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3496
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваль.pdf58,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.