Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3458

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Національно-специфічні реалії в оповіданнях Ч.Б. Брауна, В. Ірвінга, Н.Готорна, Е.По, Ф. Френо (перекладознавчий аспект)
Authors: Нагачевська, Олена Олександрівна
Issue Date: 2014
Publisher: Белорусский государственный университет : "ИВЦ Минфина"
Citation: Нагачевська О. О. Національно-специфічні реалії в оповіданнях Ч.Б. Брауна, В. Ірвінга, Н.Готорна, Е.По, Ф. Френо (перекладознавчий аспект) / О. О. Нагачевська // Карповские научные чтения : сб. науч. ст. / редкол.: А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, «ИВЦ Минфина», 2014. – Вып. 8, ч. 2. – С. 42-46.
Abstract: У статті досліджуються історичні реалії, що позначають національно-специфічні елементи національно-культурного змісту тексту, а також проаналізувати особливості їх передачі засобами цільової мови. Дослідження проводилось на матеріалі художніх творів відомих англійських і американських письменників-романтиків ХVIII та XIX ст. (В.Ірвінг, Н. Готорн, Е. По Ф. Френо, Ч.Б. Браун). Вибір матеріалу дослідження – не випадковий, тому що ці твори різнорідні за тематикою і відображають багато реалій американського життя минулих століть. Фактичним матеріалом для дослідження слугувала суцільна вибірка слів, що позначають національно-специфічні реалії, з текстів оригінала та перекладів.
Description: У статті доводиться, що історичні реалії є компонентом фонових знань, необхідних для розуміння іншомовного тексту. Автор наголошує на недостатньому рівні знаннь історії країни, найважливіших історичних подій, її видатних політичних і історичних діячів призводить до нерозуміння порівнянь, історичних посилань, що зрештою призводить до мовної некомпетенції. При перекладі саме історичних реалій необхідними є додавання коментарів, що дозволяють зробити висновок про приблизний час і значення історичних подій та осіб, змальованих в оповіданнях. Отже, залучення національно-культурного компонента до змісту концепції адекватного перекладу вимагає перегляду самого статусу перекладача: він повинен мати глибокі знання не лише своєї національної культури, але також в великому обсязі розуміти іншомовну історію й культуру, оскільки засвоєння іноземної мови та його подальше застосування програмуються як між культурна комунікація, як діалог культур.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3458
ISBN: 978-985-7060-82-5 (ч.2)
978-985-7060-80-1
UDC: 81’255.4:82–31+4:164.035
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нагачевская-переклад-реалий.doc58 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.