Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3322

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості взаємозв’язків між ризиками на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки
Authors: Лопатовський, В.Г.
Issue Date: 2006
Citation: Лопатовський В. Г. Особливості взаємозв’язків між ризиками на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки / В. Г. Лопатовський // Прометей : регіон. зб. наук. пр. з екон. / Нац. акад. наук України, Ін-т екон. пром-сті, Донец. екон.-гуманіт. ін-т. – Донецьк, 2006. - Вип. 3(21). – С. 202-204.
Abstract: У статті досліджено особливості впливу ризиків на підприємство. На прикладі показано процес впливу конкретного виду ризику на різні аспекти діяльності підприємства: фінансово-економічний, соціальний та виробничий. Внаслідок проведеного дослідження сформувалась думка про необхідність врахування зв’язків між різними видами ризиків в процесі управління ризиками.
The Article contains information on particularity of the influence risk on enterprise. The Example shows the process of the influence of the concrete type of the risk on different spheres of activity of the enterprise: financial-economic, social and production. The Study shows need of the account of the relationships between miscellaneous type risk in process of management risk.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3322
UDC: 330.131.7
338.242
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра обліку, аудиту та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.doc59,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.