Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3272

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Козацька педагогіка про формування інтелекту, тіловиховання та духовності
Authors: Овод, Юлія Василівна
Keywords: козак;виховні традиції;козацька педагогіка;духовність;казак;казацкая педагогика;духовность;воспитательные традиции
Issue Date: 2014
Citation: Овод Ю. В. Козацька педагогіка про формування інтелекту, тіловиховання та духовності / Ю. В. Овод // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Вип. 31. – С. 115-117.
Abstract: Козацька педагогіка як невід’ємна складова української етнопедагогіки, розглянута у статті, акумулювала в собі вироблені віками та апробовані часом традиції тіловиховання молоді. Своєю головною метою вона ставила виховання в сім’ї, школі і громадському житті козака-лицаря, вільного і мужнього громадянина з яскраво вираженою українською національною свідомістю. Метою статті є висвітлення кращих традицій козацького виховання що мають природне право на відновлення кращих своїх здобутків у практиці тіловиховання і духовності сучасної молоді.
Казацкая педагогика как неотъемлемая составляющая украинской этнопедагогики, рассмотрена в статье, аккумулировала в себе выработанные веками и апробированные временем традиции теловоспитания молодежи. Своей главной целью она ставила воспитание в семье, школе и общественной жизни казака - рыцаря, свободного и мужественного гражданина с ярко выраженной украинским национальным сознанием. Целью статьи является освещение лучших традицій казацкого воспитания имеющих естественное право на восстановление своих лучних достижений в практике теловоспитания и духовности современной молодежи.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3272
UDC: 371.011
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.