Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3216

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості організації розвитку компетенцій персоналу у системі кросс-культурного менеджменту
Authors: Стадник, В.В.
Вешко, О.В.
Keywords: ефективність;кросскультурний менеджмент;персонал
Issue Date: 2010
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Стадник, В.В. Особливості організації розвитку компетенцій персоналу у системі кросс-культурного менеджменту [Текст] / В. В. Стадник, О. В. Вешко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 5, т. 3. – С. 121-124.
Abstract: Аргументовано, що успішне позиціювання вітчизняних підприємств у світовому економічному просторі значною мірою залежить від здатності персоналу інтегрувати нові знання в ході міжкультурної взаємодії. Доведено, що завданням кросскультурного менеджменту є використання білінгвальних методів розвитку компетенцій персоналу. Для підвищення їх ефективності запропоновано у процесі навчання використовувати притаманні носіям відповідного мовного середовища невербальні засоби спілкування.
It is proved that successful positioning of Ukrainian enterprises in world economic environment highly depends on staffs’ ability to use new knowledge during international interaction. It is stated that the goal of crosscultural management is the usage of bilingual methods of staff capacities development. For improving their effectiveness it is suggested to use in educational process proper for specific languagecarriers nonverbal means of communication.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3216
UDC: 658.012
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Економічні науки - 2010 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29sta.pdf151,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.