Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3201

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу Хмельницької області
Other Titles: Демографический аспект воспроизводства трудового потенциала Хмельницкой области
Demographic aspects of labor potential reproduction Khmelnytsky region
Authors: Кравець, Ірина Михайлівна
Кравець, Софія Анатоліївна
Keywords: демографічний розвиток;народжуваність;смертність;відтворення трудового потенціалу;демографическое развитие;рождаемость;смертность;воспроизводство трудового потенциала;population growth;fertility;mortality;reproduction of labor potential
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Херсонський державний університет
Citation: Кравець І. М. Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу Хмельницької області / І. М. Кравець, С. А. Кравець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 8, ч. 7. – С. 194-199.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню сучасної трудоресурсної ситуації у Хмельницькій області у контексті демографічних аспектів розвитку. Основна увага зосереджена на виявленні впливу демографічних процесів на відтворення трудового потенціалу регіону, а також на необхідності впровадження заходів щодо подолання негативних явищ у цій сфері.
Статья посвящена исследованию современной трудоресурсной ситуации в Хмельницкой области в контексте демографических аспектов развития. Основное внимание сосредоточено на выявлении влияния демографических процессов на воспроизводство трудового потенциала региона, а также на необходимости внедрения мер по преодолению негативных явлений в этой сфере.
The article investigates the modern labor resource situation in the Khmelnitsky region in the context of demographic aspects. The main focus is on identifying the impact of demographic processes of reproduction of labor potential, as well as the need to introduce measures to overcome the negative phenomena in this area.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3201
UDC: 331.582:338.22
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття Кравець.pdf598,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.