Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3190

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Доцільність формування соціального пакету в системі мотивації персоналу промислових підприємств
Authors: Зелена, Марія Іванівна
Keywords: мотивація;компенсаційний пакет,;виплата;винагорода,;персонал,;соціальний пакет
Issue Date: 16-Dec-2011
Publisher: Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ
Citation: Зелена М. І. Доцільність формування соціального пакету в системі мотивації персоналу промислових підприємств / М. І. Зелена // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", м. Красноармійськ, 16 груд. 2011 р. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. – Т. 1. – С. 65-67.
Abstract: Особливе значення у галузевій структурі народногосподарського комплексу України набуває промисловість, яка є важливою складовою господарства країни. Розвиток промисловості стає основою науково-технічого прогресу в усіх галузях народного господарства та надає значну підтримку країні у конкурентоспроможності. Першочергове завдання, що постає перед керівництвом промислових підприємств є посилення мотивації персоналу.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3190
UDC: 330.3+336+658
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Зелена_донецьк 2011 16 грудня.pdf92,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.