Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3176

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Методологічні підходи до визначення якості трудової поведінки робітників виробничої організації
Authors: Базалійська, Наталія Петрівна
Keywords: трудова поведінка робітника;трудова діяльність
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Базалійська Н. П. Методологічні підходи до визначення якості трудової поведінки робітників виробничої організації / Н. П. Базалійська // Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 лют. 2014 р. / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т" (Україна), Univ. of Rzeszow (Польща). - Дніпропетровськ : Гельветика, 2014. - С. 17-20.
Abstract: Метою нашого дослідження є визначення способів та розробка заходів забезпечення якості трудової поведінки робітника в організації.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3176
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Базалійська Н.П._Тези.pdf264,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.