Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3149

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Проблема ділового спілкування у становленні менеджерського колективу
Authors: Попик, Юрій Володимирович
Keywords: ділове спілкування;стратегія поведінки;стиль спілкування;становлення колективу;деловое общение;стиль общения;становление коллектива;стратегии поведения;business intercourse;style of intercourse;becoming of collective;strategies of conduct
Issue Date: 2009
Citation: Попик Ю. В. Проблема ділового спілкування у становленні менеджерського колективу / Ю. В. Попик // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ-Кіровоград, 2009. – Т. 10, вип. 14. – С. 54-60.
Abstract: Ділове стикування менеджерів являє собою сукупність: а) загальної потреби людей у спілкуванні; б) реалізації стратегій менеджерської діяльності. Складниками такого спілкування є обмін інформацією, пропозиціями, вимогами, поглядами, мотивацією діяльності в цілому. Зміст ділового спілкування є визначальним для становлення менеджерського колективу і реалізується v таких фазах: початкова, основна і завершальна.
Деловое общение менеджеров представляет собой совокупность: а) общей потребности людей в общении; б) реализации стратегий менеджерской деятельности. Компонентами такого общения являются обмен информацией, предложениями, взглядами, мотивацией деятельности в целом. Содержание делового общения является определяющим в становлении менеджерского коллектива и реализуется в следующих фазах; начальная, основная и конечная.
Business intercourse of managers is an aggregate: a) to the general requirement of people in intercourse; realization of strategies of manager's activity. The components of such intercourse it is been exchange by information, suggestions, looks, by motivation of activity on the whole. In the contents of business intercourse is determining in becoming of manager's collective and realized in the followings phases: initial, basic and eventual.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3149
UDC: 159.9(05)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100.doc77,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.