Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3125

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Оцінка життєвого рівня населення узагальненою функцією Харрингтона
Authors: Мороз, В.С.
Мороз, С.В.
Keywords: модель;населення;суспільство
Issue Date: 2010
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Мороз, В.С. Оцінка життєвого рівня населення узагальненою функцією Харрингтона [Текст] / В. С. Мороз, С. В. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 5, т. 3. – С. 53-58.
Abstract: В статті обґрунтована необхідність та актуальність застосування моделей порівняльної комплексної оцінки розвитку різних економічних явищ у просторі та часі інтегральним показником, в якості якого виступає узагальнена функція Харрингтона. Результити дослідження були порівняні з результатами, отриманими іншими методами та зроблені висновки.
The article proved the necessity and urgency of applying models of complex comparative assessment of various economic phenomena in space and time integral sign which serves as a generalized function Harrington. Rezultyty study were compared with results otrymanymyinshymy methods and conclusions.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3125
UDC: 338.24
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Економічні науки - 2010 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12mor.pdf242,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.