Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/306

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Моделювання накопичення пошкоджень поверхні внаслідок зношування
Authors: Сорокатий, Р.В.
Диха, М.О.
Keywords: модель;трибопошкодження;випадковий процес;процеси Маркова
Issue Date: 2011
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Сорокатий, Р.В. Моделювання накопичення пошкоджень поверхні внаслідок зношування [Текст] / Р. В. Сорокатий, М. О. Диха, В. Г. Писаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – № 2. – С. 10-13.
Abstract: Побудована імовірнісна модель накопичення пошкоджень поверхні внаслідок зношування. Модель базується на термокінетичній теорії руйнування і марківських випадкових процесах з дискретним часом та станами. Запропоновано спосіб визначення параметрів розробленої моделі на основі імовірнісно-фізичного підходу.
The probabilistic model of accumulation of tribodamages is built. For description of process of accumulation of damages the termo-cinetic theory of destruction and mathematical vehicle of the Markov`s chains is used. Taking probabilistic-physical approach, the method of determination of parameters of the developed model is offered
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/306
UDC: 621.891
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2011 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.2.pdf138,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.