Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3044

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Творчість педагога в аудіторній роботі зі студентами
Authors: Цибулько, Василь Олександрович
Keywords: творча діяльність;фактори мотивації;контакт з аудиторією
Issue Date: 25-Mar-2014
Publisher: Інститут соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Цибулько В. О. Творчість педагога в аудиторній роботі зі студентами / В. О. Цибулько // Професійна підготовка студентів соціально-педагогічної сфери - освітня складова суспільного розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (дистанц.) / [за заг. ред. І. М. Ковчиної] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 71-72.
Abstract: Творча діяльність викладача полягає в тому, щоб раціонально використовувати в навчальному процесі методи, що забезпечують найкраще досягнення поставленої мети. Різноманітність методів і прийомів створює у учнів інтерес до самої навчально - пізнавальної діяльності, що надзвичайно важливо для вироблення мотивованого ставлення до навчальних занять.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3044
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Міжн кон 2.pdf290,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.