Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/293

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Взаємодія немонохроматичної світлової хвилі з протоном
Authors: Матняк, С.В.
Keywords: протон;немонохроматична світлова хвиля;інтегральне перетворення Ханкеля;радіус протона;переріз взаємодії
Issue Date: 2011
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Матняк, С. В. Взаємодія немонохроматичної світлової хвилі з протоном [Текст] / С. В. Матняк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – № 1. – С. 158-161.
Abstract: В роботі розглядається задача взаємодії світлової хвилі з протоном. Обчислюється переріз взаємодії світлової хвилі з протоном при пружній взаємодії (при енергії світлової хвилі меншій 1 МеВ). Побудовано графік розподілу перерізу взаємодії від довжини світлової хвилі.
The problem of interaction of light wave with proton is consideren in this work. The cross section of interaction of the light wave with the proton at elastic interaction (when power of the light wave less than 1MeV) is calculated. The graph of distribution of cross section of inreraction depending on the length of the light wave is plotted.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/293
UDC: 539.12.17
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2011 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.16.pdf327,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.