Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2668

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Polypodiophyta у природній флорі Хмельницької області: систематична структура, раритетна складова, перспективи реінтродукції у паркові культурфітоценози
Other Titles: Polipodiophyta in the Khmelnytsky region natural flora: systematic strukture, rarytate component perspective of the reintroduction to the park culturephitocenosus
Authors: Казімірова, Людмила Павлівна
Kazimirova, L.P.
Гесаль, Надя Миколаївна
Gesal, N.M.
Keywords: Polypodiophyta;систематичний аналіз;раритетна біота;інтродукція;реінтродукція;systematic analysis;rarity biota;introduction;reintroduction
Issue Date: 2006
Publisher: Національний лісотехнічний університет України
Citation: Казімірова Л. П. Polypodiophyta у природній флорі Хмельницької області: систематична структура, раритетна складова, перспективи реінтродукції у паркові культурфітоценози / Л.П. Казімірова, Н.М. Гесаль // Науковий вісник НЛТУ України: Символ дерева у світовій культурі та художній творчості : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л. : НЛТУУ, 2006. – Вип. 16.4. – С. 217-222.
Abstract: В роботі представлено загальний флористичний список рослин відділу Polypodiophyta природної флори Хмельницької області; на його основі здійснено систематичний аналіз, подано родинний та родовий спектри Папоротеподібних. Вказано природоохоронне, етноботанічне, естетичне значення представників відділу і необхідність дослідження їх інтродукції та реінтродукції в природні і культурні фітоценози.
In the work is presented the general flora list of the Polypodiophyta plants section of the Khmelnytsky region natural flora. In the base of it is created the systematic analysis and the family and generic spectrum. In the article is indicated the natural protection, ethno botanic and aesthetic value the section representatives and the necessity of the investigation of their introduction and reintroduction during natural and cultural phitocenosus.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2668
UDC: 582.37/39:635.917(477.43)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра екології та біологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
217_Kazimirowa_16_4.pdf226,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.