Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2657

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Методика обробки результатів біотестування питної води
Authors: Єфремова, Ольга Олексіївна
Крайнов, Ігор Павлович
Keywords: біотестування;індекс токсичності;математична модель
Issue Date: 2007
Publisher: Запорізький національний університет
Citation: Єфремова О. О. Методика обробки результатів біотестування питної води / О. О. Єфремова, І. П. Крайнов // Питання біоіндикації та екології. – 2007. – Вип. 12, № 2 – C. 148–153.
Abstract: Розроблена комп'ютерна програма обробки результатів біотестування, що отримані при використанні методу реєстрації параметрів руху мікроорганізмів з використанням лазерної доплерівської спектрометрії. Розроблена математична модель "концентрації домішок - тест-відгук" та математична модель кореляції між концентрацією домішок та відгуком тест-об'єкту. Програма може бути використана для методів біотестування, що основані на кількісній оцінці тест-відгуку.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2657
UDC: 504.064
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра екології та біологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методика обробки рез.біот.питної води.pdf3,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.