Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2650

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Природне поновлення карагани деревовидної під наметом дубових і соснових фітоценозів в залежності від інтенсивності природного освітлення
Other Titles: Естественное возобновление караганы древовидный под покровом дубовых и сосновых фитоценозов в зависимости от интенсивности естественного освещения
Natural regeneration Siberian acacia under the crowns of Oak and Pine forest association depending on the intensity daylight
Authors: Шевченко, Сергій Миколайович
Shevchenko, S.M.
Keywords: карагана деревовидна;природне освітлення;насіннєве і вегетативне поновлення;Siberian acacia;natural ligh;seed and vegetative regeneration;карагана древовидная;естественное освещение;семенное и вегетативное возобновление
Issue Date: 15-Nov-2010
Publisher: Національний лісотехнічний університет України
Citation: Шевченко С. М. Природне поновлення карагани деревовидної під наметом дубових і соснових фітоценозів в залежності від інтенсивності природного освітлення / С. М. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л., 2010. – Вип. 20.13. – С. 61-68.
Abstract: Досліджено вплив природного освітлення на особливості насіннєвого і вегетативного поновлення карагани деревовидної під наметом дубових та соснових фітоценозів у Центральному Поділлі.
A study of the influence of natural light on seed and vegetative features renovation Siberian acacia under a tent Oak and Pine plant associations in the Central Podillya region.
Проведено исследование влияния естественного освещения на особенности семенного и вегетативного возобновления караганы древовидной под покровом дубовых и сосновых фитоценозов в Центральном Подолье.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2650
UDC: 630*232 (477.43)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра екології та біологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61_Sze.pdf439,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.