Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2646

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Програма проектування та оптимізації збірних водоводів
Other Titles: Программа проектирования и оптимизации сборных водоводов
Program planning and optimizations of collapsible headraces
Authors: Єфремова, Ольга Олексіївна
Грабовська, Лариса Леонідівна
Keywords: nехнологія та устаткування лісовиробничого комплексу;програма проектування;збірні водоводи;программа проектирования;сборные водоводы;planning program;collapsible headraces
Issue Date: 2011
Citation: Грабовська Л. Л. Програма проектування та оптимізації збірних водоводів / Л.Л. Грабовська, О.О. Єфремова // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.15. – С. 124-129.
Abstract: Створено програму проектування збірних водоводів у вигляді системи підтримки прийняття рішень, що дає змогу проектувати водозабори з меншими витратами коштів та часу за рахунок автоматизації процесу, проводити порівняння декількох варіантів водоводів для певних умов експлуатації, а отже, – оптимізувати створюваний проект.
Создана программа проектирования сборных водоводов в виде системы поддержки принятия решений. Система дает возможность проектировать водозаборы с меньшими расходами денег и времени за счет автоматизации процесса, проводить сравнение нескольких вариантов водоводов для определенных условий эксплуатации, а значит оптимизировать создаваемый проект.
The program of planning of collapsible headraces is created as a system of support of making decision. The system enables to design water intakes with the less charges of money and time due to automation of process, to make a comparison of a few variants of headraces for certain external environments, and consequently to optimize the created project.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2646
UDC: 628.14
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра екології та біологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
програма проект. та оптим. збірних водоводів.pdf430,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.