Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2359

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Структура інформаційної системи забезпечення процесу діагностування комп’ютерних систем
Authors: Муляр, Ігор Володимирович
Keywords: інформаційні технології;автоматизована система діагностування;база знань;автоматизированная система диагностирования;базу данных;база знаний;automatic test system;database;knowledge base
Issue Date: 2012
Publisher: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Citation: Муляр І. В. Структура інформаційної системи забезпечення процесу діагностування комп’ютерних систем / І. В. Муляр // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – Вип. № 36. – С. 132-138.
Abstract: У статті запропоновано архітектуру інформаційного забезпечення автоматизованої системи діагностування. До її складу введено такий інтелектуальний компонент, як база знань, що дає можливість інтелектуалізувати процес пошуку діагностичної інформації, визначати її достатність для тестування комп’ютерних систем і, відповідно, підвищити ефективність процесу діагностування у сенсі оптимальності відносно повноти і точності обслуговування знайденої діагностичної інформації.
В статье предложено архитектуру информационного обеспечения автоматизированной системы диагностики. В ее состав введен такой интеллектуальный компонент, как база знаний, что дает возможность интеллектуализировать процесс поиска диагностической информации, определять ее достаточность для тестирования компьютерных и, соответственно, повысить эффективность процесса диагностирования в смысле оптимальности относительно полноты и точности обслуживания найденной диагностической информации.
The article proposed the architecture of automated information management system diagnostics. Its members introduced an intellectual component, as a knowledge base that allows you to intellectualize the process of finding diagnostic information to determine its adequacy for testing computer and, consequently, improve the efficiency of the process of diagnosing the in terms of optimality with respect to the completeness and accuracy of service found by the diagnostic information.
Description: Для вирішення важкоформалізованої задачі пошуку діагностичної інформації запропоновано двоконтурну архітектуру інформаційного забезпечення автоматизованої системи діагностування - перший контур системи включає ЕОМ, програмні засоби і довідниково-інформаційний фонд про об’єкти діагностування, другий контур – це розподілений комплекс технічних засобів для підготовки, збереження, пошуку, зчитування і виводу діагностичної інформації. До її складу введено такий інтелектуальний компонент, як база знань, що дає можливість інтелектуалізувати процес пошуку діагностичної інформації, визначати її достатність для тестування комп’ютерних систем і цим самим уникнути повного аналізу всіх відомих джерел інформації, і відповідно підвищити ефективність процесу діагностування КС у сенсі оптимальності відносно повноти і точності обслуговування знайденої діагностичної інформації.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2359
UDC: 004.891.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Муляр №36.pdf335,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.